Teatterin rooli elinikäisessä oppimisessa

Teatterin rooli elinikäisessä oppimisessa

Elinikäinen oppiminen on noussut nyky-yhteiskunnan keskiöön. Tämä on nostanut teatteritaiteen ja teatterikasvatuksen merkitystä elinikäisen oppimisen taitojen ja valmiuksien antajana ja kehittäjänä. Teatterinteon vahvuudet, ulottuvuudet ja monipuolisuus elinikäisen...
Teatterin rooli elinikäisessä oppimisessa

Teatterimuseo teatterikasvatuksen syventäjänä

Teatteritaiteen merkittävä kehittäjä Konstantin Stanislavski on osuvasti todennut, että suuri taide edellyttää suurta sanomaa, suurta taiteilijaa ja suurta yleisöä. Pitkälle retoriikan periaatteiden mukaisesti sanoman ja sen ilmaisun, esittämisen vakuuttavuus ja...
Tampereen Teatterimuseo