Elinikäinen oppiminen on noussut nyky-yhteiskunnan keskiöön.

Tämä on nostanut teatteritaiteen ja teatterikasvatuksen merkitystä elinikäisen oppimisen taitojen ja valmiuksien antajana ja kehittäjänä. Teatterinteon vahvuudet, ulottuvuudet ja monipuolisuus elinikäisen kasvun ja oppimisen virikkeenä sekä lähteenä ilmenevät hyvin sen perusluonteesta.